Czy można dostać dotację z UP na biuro tłumaczeń?

Ostatnio coraz większą popularnością cieszy się zakładanie przez młode osoby własnych działalności gospodarczych.  W takim przypadku nieodzowną pomocą jest dotacja z Urzędu Pracy, którą młody tłumacz może wywalczyć na założenie własnego biura tłumaczeń. Dotacja polega na stałej lub okresowej pomocy jakiej udziela państwo, określonym podmiotom. Zyskuje się ją nie tylko na założenie własnej działalności gospodarczej, ale także na poszerzenie profilu już istniejącej działalności.

Bardzo wiele osób chętnie korzysta z tego rodzaju form wsparcia ze względu na ich bez zwrotność, lub brak oprocentowania. Biuro tłumaczeń jest działalnością gospodarczą, a zatem można również starać się o uzyskanie pomocy z budżetu państwa na jego otworzenie czy poszerzenie profilu działalności.

Aby otrzymać dofinansowanie na otworzenie biura tłumaczeń konieczny jest prawidłowo sformułowany biznesplan. Jeśli chcemy otrzymać dotację na rozwój firmy, to musimy pamiętać, że jest to w dużej mierze uzależnione od tego, w jakim programie weźmiemy udział.

Warto, więc poza dobrym biznesplanem, zorientować się także w warunkach uczestnictwa w danych programach unijnych.

Jak otrzymać dotację na biuro tłumaczeń?

Proces zdobywania dotacji z Urzędu Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej może trwać ponad trzy miesiące.  Cała operacja jest dosyć czasochłonna, ze względu na czas oczekiwania na niektóre dokumenty i podpisy, który może się przeciągać.

Warunkiem, który musi zostać spełniony jeśli chcemy się ubiegać o dotację jest przede wszystkim posiadanie statusu osoby bezrobotnej, a co za tym idzie zarejestrowanie się we właściwym dla miejsca swojego zamieszkania Urzędzie Pracy.

Jako osoba bezrobotna, a co warto podkreślić, studenci zaoczni mogą mieć status bezrobotnego, więc mogą również ubiegać się o tę dotację.

Niektóre Urzędy Pracy wymagają, aby osoba ubiegająca się o dotację posiadała co najmniej miesięczny, trzymiesięczny, lub pół roczny status bezrobotnego. O te i wiele innych szczegółów trzeba się dopytać w swoim Urzędzie Pracy, ponieważ występujące pod tym względem różnice są dosyć spore i uzależnione od danego regionu Polski.

Oczywiście pierwsza rzecz, o jaką należy się zapytać, to czy Urząd dysponuje na tą chwilę środkami na dotację, ponieważ w niektórych urzędach pracy mogą się już skończyć nawet w połowie czerwca i nie pojawić się już w danym roku  kalendarzowym.

Rzeczą o której nie należy zapominać jest dostarczenie właściwemu dla naszego miejsca zamieszkania Urzędowi Pracy wszystkim zaświadczeń, którymi dysponujemy. Powinny to być zatem świadectwa ukończenia szkół wyższych, certyfikaty, zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach. Powinniśmy także dostarczyć informacje o naszym doświadczeniu zawodowym, uwzględniając nie tylko zatrudnienie na umowę o pracę, ale także wszelkie inne formy zatrudnienia. Dzięki temu nasze umiejętności zostaną uwiarygodnione, co w oczywisty sposób zwiększy nasze szanse na otrzymanie dotacji. Jeśli posiadamy dokumenty w innym języku niż polski to niestety aby je dostarczyć Urzędowi Pracy, musimy je najpierw przetłumaczyć, korzystając z pomocy tłumaczenia przysięgłego.

Następny krok, to już bardzo istotne dla całej sprawy prawidłowe przygotowanie wniosku i  sporządzenie odpowiedniego biznes planu. Czasem może się zdarzyć, że będą one połączone w formie jednego dokumentu, a czemu oddzielnie. Jest to kwestia indywidualna dla danego Urzędu Pracy.

Potrzebne formularze możemy oczywiście pobrać ze strony naszego Urzędu Pracy.

Kiedy pobierzemy już potrzebne dokumenty zaczynają się schody, ponieważ o ile samo wypełnienie wniosku nie należy do trudnych, to już ułożenie konkretnego i przekonywującego urząd do przyznania dotacji biznesplanu, już może być kłopotliwe.

Czasem niektóre UP starają się w pewien sposób pomóc osobom ubiegającym się o dofinansowanie publikując listę elementów, które należy zawrzeć w prawidłowo sporządzonym dokumencie.

Musimy w nim wskazać zapotrzebowanie na danym terytorium na daną działalność gospodarczą.
Oprócz przygotowywania wniosków musimy też zgromadzić potrzebne do dalszej procedury dokumenty. Należy do nich forma poręczenia, którą jest najczęściej weksel. W tym celu konieczne jest dostarczenie zaświadczeń o zarobkach od poręczycieli. Następnym potrzebnym dokumentem jest umowa użyczenia, lub najmu lokalu w których chcemy prowadzić naszą działalność, a także zaświadczenie z banku o posiadaniu przez nas konta osobistego.

Kiedy dysponujemy już wszystkimi potrzebnymi dokumentami, należy jeszcze raz je dobrze sprawdzić i zaktualizować ceny potrzebnych nam przedmiotów. Ta z pozoru niepotrzebna czynność jest tak naprawdę bardzo ważna, ponieważ pozwala uniknąć późniejszej bieganiny z podaniami o przeniesienie środków, w sytuacji gdyby wystąpiły duże zmiany w cenach lub dany produkt byłby po prostu niedostępny.

Proces starania się o dotację jest dosyć długotrwały, ponieważ każde z dostarczonych podań  musi musi otrzymać akceptację i dopiero wtedy możliwe jest wydanie środków.

A zatem jeśli zaktualizujemy nasze ceny przez złożeniem dokumentów, to istnieje szansa, że przyśpieszy to późniejszy czas rozliczania dotacji. Kiedy sprawdzimy już ceny, dostarczamy w Urzędzie Pracy wszystkie dokumenty.  Choć przewidziany przez Urząd Pracy czas oczekiwania na decyzję wynosi 30 dni, to oczywiście musimy się liczyć z tym, że cała procedura może się przeciągnąć.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii niestety nie możemy od razu otwierać szampana, w akcie triumfu. Musimy jeszcze przebrnąć przez wizytę pracowników UP, których zadaniem jest sprawdzenie lokalu, w którym chcemy prowadzić nasze biuro tłumaczeń.

Potem pozostaje już tylko podpisanie umowy z poręczycielami, na które także zostaje wyznaczony określony termin.

Wybierając się na podpisanie umowy musimy zadbać aby nasi poręczyciele pojawili się z ewentualnymi współmałżonkami lub posiadali przy sobie zaświadczenie o rozdzielności majątkowej.
Kiedy już uda nam się podpisać umowę, przeważnie następnego dnia otrzymujemy przelew na nasze konto. Dopiero wtedy możliwe jest zarejestrowanie naszej działalności. Procesu zakładania firmy nie będziemy oczywiście opisywać, ponieważ jest to zupełnie inny temat.

Ważne jest natomiast to , że gdy już zarejestrujemy naszą firmę mamy dwa tygodnie (14 dni) na dostarczenie do Urzędu Pracy wszystkich potrzebnych dokumentów, jak regon, wpis do ewidencji, kwit z Urzędu Skarbowego o wybranym sposobie rozliczania dochodów.

Musimy też pamiętać że mamy 30 dni na wydanie środków, a także rozliczenie się w ciągu dwóch miesięcy od momentu otrzymania dotacji.

Czy są firmy, które pomagają zdobyć dotację?

Oczywiście w sytuacjach, w których obawiamy się, że nie uda nam się samodzielnie sporządzić wniosku i biznes planu na założenie biura pracy, możemy skorzystać z pomocy zajmujących się tym firm.  Koszt takiej usługi to wydatek rzędu od 200 do 600zł. Dobrze jednak w takiej sytuacji wykazać się zasadą ograniczonego zaufania, ponieważ zbyt szablonowo przygotowane wnioski mogą zmniejszyć nasze szanse na otrzymanie dotacji.

Można też zdecydować się na bezpieczniejszą formę jaką jest wcześniej samodzielne przygotowanie wniosku, a następnie przesłanie go do korekty do specjalisty.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *