Stawki dla tłumaczy – ile może zarobić tłumacz?

Stawki dla tłumaczy - ile może zarobić tłumacz

Wybór konkretnej formy świadczenia usług translacyjnych warunkuje wysokość stawek dla tłumaczy. Ceny we wszystkich przypadkach mogą kształtować się na różnym poziomie, na co wpływ ma kilka czynników, takich jak język czy długość tekstu.

Stawki dla tłumaczy są uzależnione od wielu czynników. Głównym podziałem jest oczywiście rodzaj przekładu, który może być wykonywany drogą ustną, jak również w formie pisemnej.
Ponadto swoje znaczenie w tym względzie ma objętość tłumaczonego tekstu, rodzaj dokumentu, wewnętrzne ustalenia czy ustalenia po negocjacjach z klientem, a także wybór języka, z którego
i na który ma być dokonywana translacja.

Stawki dla tłumaczy ustnych

Większość firm dzieli stawki dla tłumaczy według ram czasowych dokonywanego tłumaczenia. W wielu przypadkach dzielone są one na jedną godzinę pracy, czterogodzinny blok oraz całodzienną pracę tłumaczeniową. Średnie stawki dla tłumaczy w każdym z tych przypadków kształtują się następująco:

 • Tłumaczenie liaison: 1 godzina = 80/120 zł, 4-godzinny blok = 350-450 zł, cały dzień = 750-950 zł
 • Tłumaczenie konsekutywne: 1 godzina = 110-130 zł, 4-godzinny blok = 450-650 zł, cały dzień = 900-1100 zł
 • Tłumaczenie symultaniczne: 1 godzina: 130-150 zł, 4-godzinny blok = 550-750 zł, cały dzień = 1100-1400 zł

Przedstawiając stawki dla tłumaczy ustnych, większość firm oferuje także osobę asysta tłumacza, czyli tzw. pomocną dłoń w przypadku dużej ilości tekstów, konieczności tłumaczenia kilku osób jednocześnie lub przekładania z kilku języków obcych. W tym przypadku ceny wahają się
na podobnym poziomie:

 • Asysta tłumacza: 1 godzina = 90-110 zł, 4-godzinny blok = 350-450 zł, cały dzień = 700-900 zł

Tłumaczenia pisemne

Wyróżniającą się grupą spośród pisemnych form translacji są stawki dla tłumaczy przysięgłych. Ich wysokość regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o wynagrodzeniu
za czynności tłumacza przysięgłego. Dokładny cennik przedstawia się następująco:

Grupy językowe:

 1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
 2. inny język europejski i język łaciński
 3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
 4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

PLN

I

II

III

IV

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy

23,00

24,77

30,07

33,61

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

46,00

49,54

60,14

67,22

za tłumaczenie tekstów:
 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

28,75

30,96

37,59

42,01

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)

11,50

12,38

15,03

16,80

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy

30,07

35,38

40,69

49,54

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

60,14

70,76

81,38

99,08

za tłumaczenie tekstów:
 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

37,59

44,22

50,86

61,92

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)

15,03

17,69

20,34

24,77

za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)

9,02

10,61

12,21

14,86

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy

39,09

45,99

52,90

64,40

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%), na język grupy

60,14

70,76

81,38

99,08

Firmy lub biura tłumaczeniowe, które świadczą swoje usługi na osób czy instytucji prywatnych, jak najbardziej mają prawo do ustalenia własnego cennika tłumaczeń przysięgłych. Podobnie jednak do treści Rozporządzenia, ceny uzależnione są od takich czynników, jak język, zakres tekstu, jego długość czy termin, w jakim ma zostać wykonana usługa.

Rynkowe stawki dla tłumaczy przysięgłych przedstawiają się następująco:

 • I grupa językowa (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski): na język polski – 30-40 zł, z języka polskiego – 35-50 zł

 • II grupa językowa (białoruski, czeski, hiszpański, słowacki, ukraiński, włoski): na język polski – 50-70 zł, z języka polskiego – 55-80 zł

 • III grupa językowa (bułgarski, chorwacki, litewski, łotewski, niderlandzki, flamandzki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski): na język polski – 70-90 zł, z języka polskiego 75-100 zł

 • IV grupa językowa (arabski, duński, grecki, norweski, słoweński, szwedzki, turecki): na język polski – 75-100 zł, z języka polskiego 80-110 zł

 • V grupa językowa (chiński, japoński, koreański, wietnamski): na język polski – 120-150 zł,
  z języka polskiego – 150-200 zł

Inne stawki dla tłumaczy pisemnych

 

Tłumaczenia techniczne

Z języka polskiego na język obcy:

Angielski – od 29,99 zł

Niemiecki – od 36,99 zł

Francuski – od 39,99 zł

Rosyjski – od 39,99 zł

Włoski – od 41,99 zł

Z języka obcego na język polski:

Angielski – od 27,99 zł

Niemiecki – od 33,99 zł

Francuski – od 36,99 zł

Rosyjski – od 36,99 zł

Włoski – od 38,99 zł

Teksty ,,popularne”

Z języka polskiego na język obcy:

Angielski – od 30 zł

Niemiecki – od 30 zł

Francuski – od 35 zł

Rosyjski – od 30 zł

Włoski – od 40 zł

Z języka obcego na język polski:

Angielski – od 25 zł

Niemiecki – od 27 zł

Francuski – od 32 zł

Rosyjski – od 28 zł

Włoski – od 34 zł

Tłumaczenia medyczne

Na język polski: 40 zł

Na język angielski: 50 zł

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]