Import towarów w Włoch

Prowadząc swoją firmę z pewnością stawiasz na jej rozwój i pozyskiwanie nowych partnerów w biznesie. I pewnie stawiasz na rodzimych, sprawdzonych producentów co plasuje Twoją firmę w czołówce firm w branży powiedzmy winiarskiej czy odzieżowej.

A czy nie myślałeś może o poszerzeniu swojej oferty o towary z zagranicy, powiedzmy z Włoch?

Włoskie marki są znane na świecie jako producenci dobrych, sprawdzonych towarów. Któż nie zna bowiem jeansów „Rifle” czy marki „Persol” (właściciel marki okularów m.in. Ray-Ban, Prada)? Włochy to kraj położony blisko, znany z pięknej pogody, wybornego wina, dobrych ubrań i oczywiście pizzy. Może zatem właśnie w tym kierunku pójść w rozwoju Twojej firmy? Może się okazać, że jest to oczywiste i proste rozwiązanie dla Ciebie. Włochy tak jak Polska są w Unii Europejskiej, co znacznie ułatwia przepływ towarów oraz oznacza to również jednolite regulacje prawne.

Zdobywanie włoskich partnerów biznesowych.

Często pozyskanie partnera włoskiego okazuje się dziełem przypadku i może okazać sie dość proste, jak chociażby przez poznanie go podczas wakacji we Włoszech.

Na co w pierwszej kolejności musisz zwrócić uwagę przy podejmowaniu współpracy z firmą z Włoch?

Przede wszystkim na… mentalność Włochów. O ile u Niemców przede wszystkim brane pod uwagę są ustalenia na piśmie, o tyle Włosi największą wagę przywiązują do kontaktu bezpośredniego i ustnych ustaleń. Są otwarci i ciepli, emocjonalni i impulsywni. Pamiętaj o tym podejmując negocjacje z Włochami. Długie rozmowy biznesowe to norma, a hierarchia wieku jest tam również niezmiernie ważna. Pierwsze rozmowy zawsze podejmowane są z nestorem rodu – szefem założycielem – od którego oceny wiele zależy. I nie zrażaj się ich emocjonalnym tonem czy gestykulacją. Włosi rozmawiają „całym sobą”. To normalne. Oczywiście podpisana umowa daje Ci gwarancję powodzenia biznesu, ale często jest tak, że ustne ustalenia są ważniejsze niż sam dokument umowy. To też normalne. Warto jednak pamiętać jakie elementy taka umowa powinna zawierać, nawet jeśli negocjacje nad nią trwają długo. Otóż, przede wszystkim oczywiście ustalona musi być cena za importowane przez Ciebie przykładowe okulary przeciwsłoneczne czy włoskie wina oraz kto ponosi koszty ich transportu.

Musisz wiedzieć, że najczęściej towar z Włoch transportowany jest drogą lądową – ciężarówkami i od wymiarów Twojej przesyłki zależy koszt jej transportu. Musisz również mieć zabezpieczony w umowie termin przygotowania Twojego towaru do wysyłki oraz oczywiście sam jej termin. Pamiętaj aby dopilnować tych elementów umowy, bowiem w praktyce są one niezmiernie istotne. Poza tym warto w umowie określić sposób zapakowania Twoich towarów, może bowiem okazać się, że z powodu złego ich zapakowania i zabezpieczenia, podczas transportu ulegnie on uszkodzeniu. Wówczas możesz stracić zainwestowane pieniądze. Włosi dosyć lekko podchodzą do tych kwestii zatem musisz zabezpieczyć te parametry we własnym interesie.

Kolejną ważną kwestią jest zbadanie dostępności Twojego włoskiego partnera w biznesie. Mam na myśli infrastrukturę drogową. Pamiętaj, że Włochy mają dość dobrze rozbudowaną sieć dróg, jednakże małe miasteczka czy wioski mogą być położone np. w górach gdzie zimą dojazd jest ograniczony czy wręcz niemożliwy. Weź to pod uwagę wybierając dostawcę win czy okularów. Może to bowiem oznaczać, że czas oczekiwania na Twój towar znacznie się wydłuży, zamiast ok. 4 dni będziesz czekał 2 tygodnie. Musisz na takie sytuacje być przygotowany.

Jak wyglądają kwestie prawne i podatkowe związane z importem z Włoch?

Czym w ogóle zgodnie z przepisami jest import? Jest to pojęcie wynikające z prawa podatkowego (ustawy o VAT i ustawy o podatku akcyzowym) i oznacza przywóz towarów z państwa trzeciego do kraju Unii Europejskiej. Prawo celne z kolei operuje pojęciem procedury przywozowej. Z uwagi na fakt, że oba kraje – Polska i Włochy są w Unii Europejskiej, procedury prawne i podatkowe związane z przepływem towarów są uproszczone.

Zasadę swobodnego przepływu towarów wewnątrz Unii Europejskiej, która jest jedną z podstawowych zasad reguluje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a to jego artykuł 26 oraz 28-37. Dlatego też import z Włoch do Polski nie jest objęty opłatami celnymi. Unia Europejska traktowana jest jako jeden wspólny rynek w granicach którego przepływ towarów jest zwolniony z opłat celnych. Zanim jednak zaczniesz do Polski sprowadzać włoskie okulary przeciwsłoneczne czy wina, musisz zarejestrować się jako importer tych towarów (jesteś już przedsiębiorcą, zatem działalność gospodarczą masz już zarejestrowaną w CEiDG). Gdzie należy dokonać tej rejestracji? Szybko i sprawnie można to zrobić przez portal nadzorowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT, musisz się zarejestrować jako ten podatnik. Musisz również pamiętać o klasyfikacji przywożonych towarów. Jest bardzo istotna kwestia, bowiem od tej klasyfikacji zależy jakie daniny będziesz musiał zapłacić (VAT, ewentualne cło, akcyzę lub opłaty wyrównawcze). W tym celu – jeśli nie znasz kodów taryfowych dla swoich towarów możesz skorzystać z ich wyszukiwarki . Znajdziesz tu opisy kodów nomenklatury i spośród 27 obiektów znalezionych i sklasyfikowanych jako „wina” możesz odnaleźć te, które będziesz importował, okulary przeciwsłoneczne znajdziesz pod jednym kodem. Dodatkowe informacje i pomoc możesz uzyskać również na stronie Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętaj, że podatek VAT rozliczasz w Polsce.

Musisz również pamiętać, że w przypadku przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE może okazać się, że będziesz musiał zgłaszać ten fakt wewnątrz unijnych przepływów swoich towarów handlowych. Jak? W formie sprawozdania statystycznego. Nie chodzi tu o ilość sprowadzanego towaru (tak samo jest w przypadku eksportu towarów na obszarze Unii Europejskiej), ale o ich wartość kwotową.

Progi każdy kraj Unii ma ustalone samodzielnie i są one co roku aktualizowane, ogłaszane najczęściej w ostatnim kwartale roku i obowiązują od roku następnego. Czyli wartości ponadprogowe przepływu towarów na rok 2018 są ogłaszane przez każdy kraj Unii w ostatnim kwartale roku 2017. Co ważne, progi odnośnie importu i eksportu towarów mogą się między sobą różnić. Jakie są progi kwotowe w 2018 roku dla importu? W Polsce jest to 688 000 euro, w złotówkach to 3 000 000 zł, we Włoszech wartość importu w 2018 r. to próg 800 000 euro, dla eksportu natomiast 400 000 euro.

Kiedy masz obowiązek zgłaszania swojego wprowadzenia na polski rynek swoich win czy okularów?

Otóż, jeśli Twój import w poprzednim roku przekroczył ten próg, obowiązek zgłaszania powstaje od stycznia roku następnego. Zatem jeśli w 2017 roku Twój import towarów przekroczył próg przewidziany w tym roku, od stycznia 2018 r. musisz to zgłaszać. Jeśli jednak w poprzednim roku Twój import nie przekroczył aktualnych wartości progowych, ale w aktualnym roku, np. w czerwcu przekroczyłeś kwotę graniczną, musisz rozpocząć zgłaszanie tego faktu od tego miesiąca. Zgłoszenia dokonuje się na druku INTRASTAT w formie elektronicznej. Druki i informacje na temat tego systemu zgłoszeń możesz pobrać na stronie Ministerstwa Finansów, a w przypadku problemów z wypełnieniem zgłoszenia możesz skorzystać z poradnika Ministerstwa Finansów.

Czy każdy musi zgłaszać przepływ towarów kiedy przekroczy określone kwoty progowe?

Zasadniczo tak, bowiem obowiązek ten dotyczy wszystkich podatników podatku VAT, bez względu na to czy są to jednoosobowi przedsiębiorcy czy też spółki. Zgłoszeń musisz dokonywać przynajmniej raz w miesiącu, w terminach określonych przez poszczególne kraje Unii. W Polsce masz obowiązek dokonać zgłoszenia INTRASTAT w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT. Czyli zgłoszenie dotyczące np. czerwca 2018r. musisz wysłać najpóźniej do 10 lipca 2018r. Warto wiedzieć, że są firmy, które specjalizują się w tej dziedzinie i mogą Cię reprezentować przy powyższej procedurze. Opisany wyżej obowiązek ma jedynie za cel gromadzenie danych o przepływach towarów wewnątrzwspólnotowych i zbierane informacje mają charakter statystyczny, jednak masz obowiązek comiesięcznego składania tych deklaracji (jeśli oczywiście przekroczysz wartości progowe).

Czy import z Włoch jest opłacalny?

Na to pytanie nie ma jednej, dobrej odpowiedzi. Wszystko zależy od Twojego potencjału, zaangażowania i partnera w biznesie. Wszystkie te elementy muszą razem współgrać abyś odniósł sukces jako importer z Włoch. Oczywiście nie można zapominać o koniecznym wkładzie finansowym, który musisz zainwestować w rozwój swej firmy o import towarów z Włoch. Jak duży to zależy od rozmachu z którym planujesz rozpocząć import produktów. Z ostrożności jednak warto na początek nie inwestować wszystkich oszczędności i zastawiać domu, bowiem na początku Twoja współpraca w włoskim partnerem może nie wymagać aż tak dużego zaangażowania finansowego. Oczywiście, z czasem nie będziesz musiał już inwestować własnych środków, bowiem zysk będzie pracował na inwestycje.

Wszystkie podane wyżej informacje prawne mogą nieco przytłaczać, jednak miejmy na uwadze, że podane wyżej wymagania prawno-podatkowe są proste z uwagi chociaż na członkowstwo obu krajów w Unii Europejskiej. Jeśli chwilę się zastanowić okazuje się, że te procedury wcale nie są uciążliwe ani tak naprawdę skomplikowane.

Według danych statystycznych opublikowanych w roczniku statystycznym handlu zagranicznego GUS w 2016 r. obroty handlu zagranicznego pomiędzy Polską a Włochami wyniosły 10 059 791 euro z importu co daje 9,1% całego importu Polski. Włoskie produkty spożywcze (nie tylko wina ale i wszelkiego rodzaju sery czy oliwy) plasują się w czołówce produktów importowanych do Polski. Równie dobry wynik importowy mamy w branży odzieżowej. Zatem nie tylko importowanie win, ale i również tych przykładowych okularów przeciwsłonecznych daje szansę powodzenia Twojego biznesu z Włochami.

Włosi od kilu lat zajmują bowiem czwarte miejsce wśród krajów z których najczęściej napływają do Polski towary. Import z Włoch systematycznie rośnie, o ile w 2015 roku wartość importu z Włoch do Polski wynosiła 691,8 mln euro, o tyle w 2016 roku było to już 733,6 mln euro (raport ICE-Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich z 2017 roku). To naprawdę świetny wynik biznesowy, w którym Ty również możesz mieć swój udział. Pamiętaj, że Włosi produkują największą ilość win na świecie, a ich głównym napojem obok wody jest właśnie wino. To z pewnością stanowi wyznacznik jakości tych wyrobów, co niewątpliwie będzie miało duży wpływ na Twoje zyski. Włoskie wina zawsze dobrze się sprzedają, tym bardziej, że osobiście, bez pośredników możesz je zdobywać dla polskich koneserów tych trunków.

Pamiętaj, zawsze najpierw zacznij robić to, co konieczne, potem zrób to co możliwe , a nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego (parafraza Św. Franciszka z Asyżu)…

Tak właśnie może być z Twoim importem z Włoch. Wydaje Ci się, że przeprowadzenie wszystkich formalności, dogranie terminów dostaw i uzgodnienia wszystkich szczegółów, tak aby odnieść sukces są niezwykle trudne do pokonania. Zgodnie z powyższą mądrością jeśli najpierw zaczniesz robić to co konieczne, później to co możliwe, na końcu okaże się, że dokonałeś czegoś, co wydawało Ci się niemożliwe. I odniesiesz sukces. Bo dlaczego miałoby się nie udać?

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]