Pułapki i problemy przy tłumaczeniach medycznych

Pułapki i problemy przy tłumaczeniach medycznych

Przełożenie tekstów czy dokumentów z zakresu medycyny nie wymaga konieczności posiadania dogłębnej wiedzy na ten temat, ale niezbędne jest zaczerpnięcie choć odrobiny wiedzy z tego zakresu. Mimo to, dość często przy tłumaczeniach medycznych pojawiają się problemy, na które trzeba uważać.

Tłumaczenia medyczne SuperTlumacz są niezwykle odpowiedzialną dziedziną przełożeń. Od ich skuteczności i jakości wykonania niekiedy może zależeć ludzkie zdrowie, a nawet życie, dlatego osoby je wykonujące muszą odznaczać się niebywałą precyzją i dokładnością. Przedmiotem tego typu translacji są takie dokumenty, jak prace naukowe, wyniki badań, historia choroby pacjentów, opisy chorób czy treści ulotek informacyjnych i recept.

Z uwagi na różnorodność podejmowanych działań, niekiedy pojawiają się problemy przy tłumaczeniach medycznych, wynikające w głównej mierze z konieczności przyjęcia jednakowej nomenklatury w wielu językach. Wynikają one przede wszystkim ze specjalistycznego słownictwa,
a także faktu, że ich odpowiedniki nie są dostępne we wszystkich innych językach.

Główne problemy tłumaczeń medycznych

Terminologia wywodząca się z greki i łaciny

Większość powszechnie używanych nazw leków, schorzeń czy chorób, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, pochodzi z greki czy łaciny. Z uwagi na to, niekiedy mogą się pojawić problemy przy tłumaczeniach medycznych, jeśli zachodzi konieczność przełożenia tych nazw na język źródłowy. Przykładami takich zwrotów mogą być:

 • neuralgia – newralgia/nerwoból

 • otitis – zapalenie ucha

 • arteriosclerosis – arterioskleroza/miażdżyca

 • peritoneal – okołootrzewnowy

 • epigastrium – nadbrzusze

Synonimy

Kolejną grupę problemów przy tłumaczeniach medycznych stanowią synonimy, co często wynika z używania języka zarówno specjalistycznego, jak i niespecjalistycznego w jednym dokumencie – możemy to zaobserwować dosyć często np. w wypisach szpitalnych czy kartach choroby. Ze względu na częstość ich występowania konsekwencja w przekładzie powinna być traktowana absolutnie priorytetowo. Przykłady takich problemów przy tłumaczeniach medycznych to:

 • stomach –> abdomen (brzuch)

 • bowel –> intestine (jelita)

 • clavicle –> collar bone (obojczyk)

 • neck vein –> jugular vein (żyła szyjna)

Skróty i skrótowce

Sprawiają spore problemy przy tłumaczeniach medycznych, głównie ze względu na swą wieloznaczność. Ogólnie przyjmuje się, że skróty to skrócone formy wyrazów (lub zwrotów), zazwyczaj pisane małymi, a nie wielkimi literami, natomiast skrótowce powstają z ciągu wyrazowego sylab pisanych wielkimi literami lub – w większości przypadków – pierwszych liter danego słowa.

Skróty i skrótowce w języku tekstów medycznych stosowane są ze względu na ekonomię i ergonomię – oszczędzają czas tworzenia i ilość miejsca, jaką zajmowałyby w dokumentacji, gdyby pisano je w pełnej postaci. Ponadto służą w pewnym stopniu zaciemnieniu prawdziwego znaczenia w nich ukrytego – w ten sposób tekst staje się bardziej hermetyczny, dostępny i zrozumiały wyłącznie dla specjalistów. Przykłady:

 • OSA – obturacyjny bezdech senny (obstructive sleep apnoea)

 • COPD – przewlekła obturacyjna choroba płuc (chronic obstructive pulmonary disease)

 • WBC – krwinki białe (white blood cells)

 • Hgb – hemoglobina (hemoglobin)

 • RBC – krwinki czerwone (red blood cells)

 • PLT – płytki (platelets)

 • MCHC – średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (mean corpuscular hemoglobin concentration)

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]