Rodzaje tłumaczeń ustnych

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Rodzaje tłumaczeń ustnych. Umiałbyś je wymienić? Kojarzysz pojęcia tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego? Wiesz, czym się różnią? Chcesz poznać rodzaje tłumaczeń i na czym dokładnie one polegają? Skoro tu jesteś, chcesz poznać odpowiedzi na wymienione pytania.

Cieszymy, się, że możemy przekazać Ci jakże istotne informacje dotyczące zawodu tłumacza. Tłumaczenia ustne są niezwykle ważne i pomagają w komunikacji miedzy narodami. Oprócz istotnej roli jaką odgrywają, są też niezwykle trudne. Co dokładnie mamy na myśli? Zacznijmy od zagadnienia, czym jest tłumaczenie ustne.

Czym jest tłumaczenie ustne?

Słysząc pojęcie tłumaczenia ustnego, mamy skojarzenie, że tłumacz stojąc tuż obok osoby, która się wypowiada przekłada wszystko to, co ta osoba powie na język obcy, lub z języka obcego na polski. Nie jest to do końca takie proste. Jest to dużo bardziej skomplikowana i złożona czynność. Tłumaczenia ustne dzielą się na tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Te znowu można podzielić na kilka innych grup. Podziały te wynikają z różnych sposobów kontaktu i przekazywania tłumaczonych treści.

dzieli się na tłumaczenie szeptane. Z kolei tłumaczenie konsekutywne na tłumaczenie liaison. Nic Ci to nie mówi? Nie martw się! Postaramy się opisać te rodzaje jak najlepiej i najprościej, abyś mógł łatwo zapamiętać ich nazwy i na czym polegają.

Rodzaje tłumaczeń ustnych: Czym jest tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne jest jednym z podstawowych rodzajów tłumaczenia ustnego. To tłumaczenie często nazywane jest następczym, ponieważ polega na następczym tłumaczeniu na język docelowy, czyli zaraz po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Mówca co chwilę przerywa swoją wypowiedź i daje tłumaczowi czas na przetłumaczenie fragmentu. Takie fragmenty mogą być długie i trwać nawet 10 minut, więc zadaniem tłumacza nie jest dosłowny przekład, a bardziej interpretacja.

Tłumacz podczas dłuższych wypowiedzi jest w stanie dobrze zrozumieć kontekst wypowiedzi i ubrać usłyszaną treść w zwięzłe zdania za pomocą wcześniej przygotowanych notatek.

W tłumaczeniu konsekutywnym prelegent i tłumacz znajdują się blisko siebie, co umożliwia zadawanie pytań, gdy tłumacz czegoś nie jest pewien, lub jakiś fragment umknie jego uwadze. Tłumaczenia te są niezwykle trudne. Oprócz perfekcyjnej znajomości języka, wymaga także umiejętności koncentracji i posiadania bardzo dobrej pamięci. Tego typu tłumaczenie stosuje się na konferencjach czy wykładach.

Tłumaczenie konsekutywne liaison (zdanie po zdaniu):

Różni się od tłumaczenia konsekutywnego długością fragmentów do tłumaczenia, to znaczy, że w tym tłumaczeniu fragmenty są krótkie, zawierają ok. 2 lub 3 zdania. Tłumacz nie jest więc zmuszony robić notatek. Tłumaczenie liaison sprawdza się wszędzie tam, gdzie mówca coś prezentuje lub pokazuje, gdzie wymagana jest szczegółowość w przekazie. Ten rodzaj wykorzystywany jest podczas przesłuchań, negocjacji, spotkań biznesowych.

Rodzaje tłumaczeń ustnych: Co to jest tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczenie symultaniczne, nazywane jest także równoczesnym i polega na tłumaczeniu równocześnie z prelegentem, czyli tłumacz nie ma obowiązku czekać, aż mówca powie fragment tekstu. Tłumaczenie odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie, przez którą zazwyczaj widać przemawiającego właśnie prelegenta. Tłumacz nie ma żadnego kontaktu z mówcą i w momencie jakichkolwiek trudności nie ma możliwości poprosić go o powtórzenie fragmentu.

Za pomocą słuchawek tłumacz odbiera wiadomości i natychmiast dokonuje przekładu na język docelowy mówiąc do mikrofonu. Słowa wypowiadane przez tłumacza dochodzą do odbiorców także poprzez słuchawki. Tego rodzaju tłumaczenia stosuje się podczas różnego rodzaju konferencji i obrad międzynarodowych, a także w trakcie spotkań polityków czy urzędników.

Formą tłumaczenia symultanicznego jest także tłumaczenie szeptane. Odbywa się ono bez użycia specjalistycznego sprzętu. W tym tłumaczeniu tłumacz siedzi blisko odbiorcy, w niewielkiej grupie i na bieżąco dokonuje przekładu ściszonym głosem. Takie tłumaczenie stosowane jest najczęściej, gdy mała liczba osób (około trzech) nie zna języka, którym posługuje się większość ludzi w danej grupie.

Rodzaje tłumaczeń ustnych: Kiedy stosuje się tłumaczenie konsekutywne, a kiedy tłumaczenie symultaniczne? Czym się różnią?

Powtórzmy to jeszcze raz. Czym się różnią tłumaczenia konsekutywne od symultanicznych? Konsekutywne (następcze) polegają na tym, że mówca po wypowiedzeniu pewnego fragmentu tekstu przerywa i daje głos tłumaczowi, który dokonuje przekładu. W tym tłumaczeniu prelegent i tłumacz znajdują się blisko siebie. W tłumaczeniach symultanicznych (równoczesnych) prelegent, czyli mówca i tłumacz wypowiadają się w tym samym czasie.

Tłumaczenie odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie. Poprzez słuchawki tłumacz odbiera wiadomości i natychmiast dokonuje przekładu na język docelowy mówiąc do mikrofonu. Słowa wypowiadane przez tłumacza dochodzą przez słuchawki do odbiorców.

Podsumowanie: Rodzaje tłumaczeń ustnych

Pora na podsumowanie poznanych zagadnień. Poznaliśmy czym jest tłumaczenie ustne i jakie są jego rodzaje. Opisaliśmy, na czym polega tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne. Pamiętasz, czym się różnią? Jak się dzielą?

Przypomnijmy, że tłumaczenie konsekutywne (następcze) dzieli się na tłumaczenia liaison, a tłumaczenie symultaniczne (równoczesne) na  szeptane. Tłumaczenie konsekutywne polega na przerywaniu co jakiś czas wypowiedzi po to, aby tłumacz mógł przełożyć usłyszany fragment, natomiast w tłumaczeniu symultanicznym mówca i tłumacz mówią w tym samym czasie.

Każdy rodzaj wymienionych tłumaczeń wymaga ogromnej wiedzy, świetnej znajomości języka, ale i umiejętności skupienia, podzielności uwagi, bardzo dobrej dykcji oraz dużej odporności na stres, który jest nieodłącznym elementem tego typu tłumaczeń. Praca tłumacza ustnego, nie ważne jakiego rodzaju tłumaczenia wykonuje, jest niezwykle trudnym zawodem.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]